Wat is Thuis in Pelt?

Thuis in Pelt > Wat is Thuis in Pelt?

Thuis in Pelt TIP

 

 

  1. Thuis in Pelt (TIP) is een nieuwe politieke beweging die niet partij gebonden is. Dat wil zeggen dat wij geen enkele druk van een bovenliggend orgaan zullen krijgen die dicteert wat wel of niet kan.
  2. TIP is niet links of rechts. We hebben een grote vrijheid om na te denken over wat het beste is voor Pelt. We hoeven ons enkel de vraag te stellen: “Is dit de beste oplossing voor de Peltenaren?”
  3. TIP wil dat elk gehucht zijn eigenheid kan behouden en een volwaardige plaats krijgt binnen de fusiegemeente. Het zijn immers zij die voor uitstraling naar de wijdere omgeving zorgen. Deze eigenheid willen we koesteren en helpen versterken waar nodig!
  4.  TIP wil zich inzetten voor een Slimme gemeente die blijft evolueren met de moderne tijd. Pelt moet een vooruitstrevende gemeente worden waar innoveren belangrijk is.
  5. TIP wil een gemeente waar het mooi is om te wonen, werken en ontspannen. Jongeren en ouderen moeten in harmonie kunnen leven in onze gemeente.
  6. TIP wil dat politiek terug dichter bij de mensen komt staan.

 

Samen met ons team willen we ervoor zorgen dat we ons met zijn allen Thuis In Pelt  (TIP) blijven voelen!