Tip: Kies voor een duurzame campagne!

Thuis in Pelt > TIP 4 - Kies voor duurzaamheid > Tip: Kies voor een duurzame campagne!
duurzaam beleid

Kiezen voor een duurzaam beleid is uiteraard ook kiezen voor onze toekomst! We zullen met zijn allen een steentje moeten bijdragen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Tegen een duurzame oplossing kiezen is tegen de toekomst van je eigen kinderen kiezen. Volgens TIP is kiezen voor duurzaamheid niet iets waar je voor kiest, maar iets waar je sowieso voor gaat!

Duurzame campagne!

Wij zijn van mening dat je vanuit het beleid dus ook altijd het goede voorbeeld moet geven! Zoals ouders het goede voorbeeld geven aan hun kinderen, zo moeten politieke partijen en bewegingen het goede voorbeeld geven aan hun dorpsgenoten. Het aanleren van een goede gewoonte begint gewoon bij jezelf!
Daarom hebben wij ook de gemeenschappelijke afsprakennota voor een duurzame campagne ondertekend, want samenwerken werkt!
Waarom zou je al die bomen opofferen om je persoonlijke foto in de brievenbussen te steken? Waarom ga je niet samen met je team op één foldertje staan? We gaan toch allemaal voor hetzelfde doel: Het beste voor Pelt!?
Enorme vervuiling langs de Peltse wegen met al die koppen erop, zoveel folders die in de papierbak verdwijnen zonder dat ze ‘echt’ worden bekeken!
Elektrische borden, waar elektriciteit voor wordt verknoeid, zijn ook echt niet nodig!
En zo gaan we nog even door. De afsprakennota stond voor ons vol dingen die allemaal logisch zijn en dus hebben we ze met ons team ondertekend!

Tot binnenkort!Team TIP